Hliníkový bronz

CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | ČSN 42 3046 | DIN 2.0936

Vysoká pevnost i při vyšších teplotách. 

Dobrá odolnost proti korozi.

Slitina která dobře odolává dynamické zátěži, vibracím a nárazům.

Dobrá odolnost proti usazování vodního kamene, erozi a kavitaci 

 

Vlastnosti

 • Obzvláště vysoká odolnost vůči korozi
 • Vysoká pevnost
 • Vysoká odolnost vůči opotřebení

 

Rozsah použití

 • Použití při třením a nárazech
 • Proměnlivé zatížení, namáhané součástky
 • Silně namáhané ložiskové a vodící pouzdra
 • Závitové převody
 • Ozubená kola a věnce ozubených kol
 • Vysoce namáhané armatury
 • Ventily
 • Sedla
 • Tlakové válce
 • Ložiska a matice třecích lisů
 • Ložiskové pánve a pouzdra

CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | ČSN 42 3047 | DIN 2.0966

Vysoká pevnost i při vyšších teplotách až do cca 400 ° C. 

Vysoká únavová pevnost i při působení koroze. 

Odolný vůči neutrálním a kyselým, vodným médiím a mořské vodě. 

Dobrá odolnost proti usazování vodního kamene, erozi a kavitaci. 

Velmi vysoká odolnost proti opotřebení.

Dobré kluzné vlastnosti se spojovacími materiály s tvrdým povrchem a dokonalým mazáním.  

Vlastnosti

 • Velmi dobrá odolnost vůči opotřebení a korozi

 

Rozsah použití

 • Ventilová sedla
 • Výfukové ventily motorů
 • Součástky namáhané nárazy
 • Součástky při střídavým zatížením nebo třením
 • Součástky vystavené korozi
 • Pouzdra kladek
 • Vodící pouzdra
 • Kulové ložiska
 • Olejové těsnicí kroužky

 

CuAl10Ni5Fe5 | CC333G | ČSN 42 3047 | DIN 2.0975

Konstrukční materiál s vysokými hodnotami pevnosti. 

Velmi dobrá tepelná odolnost. 

Velmi dobrá únavová pevnost. 

Velmi odolný proti kavitaci a korozi, odolný vůči opotřebení. 

Dobré kluzné zatížení vyžaduje dobré mazání. 

Velmi dobrá tlaková těsnost. 

Dobře svařování. 

Vlastnosti

 • Extrémně tvrdý a houževnatý materiál
 • Vysoká statická a dynamická odolnost
 • Odolný proti mořské vodě, korozi a erozi
 • Dobré chování při vysoké teplotě

 

Rozsah použití

 • Vysoce namáhané součástky
 • Součásti letadel
 • Součásti stroje
 • Ozubená kola
 • Ložiska
 • Převody
 • Armatury
 • Pouzdra
 

 

 

Cínový bronz

CuSn12 | CC483K | ČSN 42 3123 | DIN 2.1052

Tvrdý materiál s dobrou odolností proti opotřebení, vhodný také pro vysoké rychlosti posuvu.

Dobrá odolnost proti korozi.

Obzvláště vhodné pro díly, které musí současně odolávat povrchovému tlaku a nárazům a jsou vystaveny třením.

Vysoce namáhané šnekové kola, vložky válců, stavěcí a posuvné lišty.

 

Vlastnosti

 • Odolný proti korozi a mořské vodě, často používán v lodním průmyslu
 • Vysoká odolnosti proti opotřebení i při vyšších rychlostech
 • Slitina je vhodná pro ložiska s vysokou kluznou rychlostí a velkou nosností
 • Dobrá odolnost proti nárazům
 • Pro tuto slitinu je důležité pravidelné mazání
 • Dobrá svařitelnost a zabíhavost
 • Možnost použití při teplotě 120 ° C až 150 ° C

 

Rozsah použití

 • Vysoce namáhané součástky vystavené tření
 • Armatury do 3 MPa
 • Součástky zatížené vysokým tlakem
 • Spojovací součástky
 • Ložiska, pouzdra
 • Vhodný na tlakové a šroubové matice
 • Ozubená kola
 • Prstence
 • Vysokotlaká čerpadla
 • Sedla čerpadel
 • Oběžné kola

 

 

 

Červený bronz

CuSn7Zn4Pb7 (Rg7) | CC493K | ČSN 42 3037 | DIN 2.1090

Nejběžnější slitina červeného bronzu pro kluzná ložiska.

Při střední tvrdosti má stále dobré vlastnosti při nouzovém chodu a dostatečnou odolnost proti opotřebení.

Vhodné také při použití nevytvrzených hřídelí.

Snadno obrobitelný materiál, dobrá odolnost proti korozi (také v mořské vodě).

Hlavními oblastmi použití jsou kluzná ložiska a ložisková pouzdra pro všeobecné strojírenství.

 

Vlastnosti

 • Středně tvrdý kluzný materiál
 • Odolný vůči mořské vodě
 • Velmi dobrá odolnost proti atmosférické korozi
 • Odolný proti opotřebení
 • Odolnost proti strojním a topným olejům
 • Nedoporučuje se svařování

 

Rozsah použití

 • Vodící pouzdra
 • Kluzné ložiska
 • Vyrovnávací ložiska
 • Vřetenová ložiska
 • Uložení ložiska
 • Pouzdra
 • Součásti stroje
 • Oběžné kolo čerpadla
 • Přítlačné podložky